073-99 66 722 info@joyforlife.se

Framtidens Ledare

”Framtidens Ledare” är en utbildning bestående av nio moduler fördelade över nio helger under ett år .Innehåll

 • Psykologi
 • Hur hjärnan fungerar
 • Social psykologi
 • Personlighetspsykologi
 • Strategier för personlig mognad
 • Mental träning
 • Mindfulness
 • NLP – Neuro Lingvistisk Programmering
 • LAB – Language and Behavior Profile
 • Meditation
 • Djupavslappning
 • Stresshantering
 • Beroende
 • Grupprocesser
 • Självkännedom
 • SWAN analys

Mål

Det finns flera mål med utbildningen som ligger på olika plan. På ett plan kan man prata om mål som handlar om personlig mognad där vi lär oss verktyg, modeller och förhållningssätt för att förstå och kunna påverka dig själv och andra. Till exempel hur vi hanterar stress, bygger hållbara relationer, hur vi leder oss själva i en vardag fylld med relationer, karriär, fritid och det ökade informationsflöde och mängder med beslut. Här kommer också frågor som handlar om beroende och missbruk beröras.

För att kunna hantera dessa områden behövs verktyg som mindfulness, yoga, NLP och LAB. Med dessa verktyg så kan vi skapa en välutvecklad verktygslåda för att styra våra liv i den riktningen vi vill och därigenom uppnå våra mål.

Ett annat mål med utbildningen som bygger på det första är att utveckla oss till en bra ledare. För att bli en bra ledare behöver vi kunna påverka vår omgivning i en given riktning, utan det första målet är det en svåröverkomlig bedrift. Men har vi det med oss och samtidigt utvecklar verktyg som kommunikationsteknik, presentationsteknik, målsättningsarbete hjälper oss att nå ut med budskap till individer och grupper och på så sätt kan vi coacha andra till specifika mål.

Efter avslutad utbildning får du:

 • En ökad självkännedom om dina styrkor, svagheter, ambitioner och behov samt en ökad förmåga att medvetet kunna påverka dina tankar, känslor och beteenden.
 • En ökad förmåga att kommunicera budskap och skapa goda relationer.
 • En större insikt i skillnaden mellan chefskap, som är en position som kommer uppifrån och ledarskap, som är en relation som kommer underifrån. Efter avslutad kurs kommer du att ha verktyg att utveckla sin egna unika ledare – Framtidens Ledare.

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av:

 • Föreläsningar
 • Videomaterial
 • Digital kurslitteratur
 • Enskilt arbete
 • Grupparbeten
 • Meditation och djupavslappning – tillståndshantering

Diplomering

För diplomering krävs att deltagaren:

 • Deltagit i alla nio moduler
 • Slutfört individuellt arbete

Träffar

Vi håller till i Gävle Yogaskolas vackra lokaler på Alderholmen i Gävle.