073-99 66 722 info@joyforlife.se

Vid längre utbildningar arbetar vi med ”Blended Learning” där vi kombinerar traditionella klassrumsmetoder med mer moderna datormedierade aktiviteter. Blandat lärande är en sorts flexibelt lärande, men det är inte synonymer. Flexibelt lärande kan ske helt på distans, medan blended learning alltid innehåller vissa fysiska möten.

Utbildningar – Kurser – Föreläsningar

Vi vänder oss till alla former av grupper i organisationer, större- och mindre företag. Vi erbjuder allt från föreläsningar till längre utbildning.

Joy for Life AB erbjuder kurser och utbildningar för chefer och medarbetare. Vi som leder kursen har tillsammans många års framgångsrika erfarenheter av förändringsarbete med individer och grupper. Styrkorna i kursen är att praktisk erfarenhet av förändringsarbete med individer och grupper blandas med forskning. Utöver det så tillämpar vi tusenåriga metoder hämtad från yogans psykologi. Vårt program berör alla områden som är relevant för att utvecklas till en ledare.

Hållbart förändringsarbete och arbetsglädje för företag och organisationer

Joy for Life AB erbjuder kurser och utbildningar för chefer och medarbetare. Vårt program ger dig: 

  • ett antal verktyg, modeller och förhållningssätt för att förstå och kunna påverka dig själv och andra 
  • modeller för att lära av andra och dig själv 
  • förmågan att coacha dig själv och andra 
  • verktyg för att effektivt nå ut med budskap till individer och grupper
  • att förstå den nya tiden, att bemästra förändringar

Tillsammans har vi många års framgångsrika erfarenheter av förändringsarbete med individer och grupper.

Bland annat kan vi erbjuda träning i: 
• Ökad självkännedom
• Kommunikationsteknik
• Presentationsteknik
• Målsättningsarbete
• Stresshantering
• Relationsbyggande
• Personligt ledarskap
• Beroende och missbruksfrågor
• Mental Träning
• Mindfulness
• NLP – Neuro Lingvistisk Programmering
• LAB – Language and Behavior Profile
• Yoga