Från observation till transformation

Hållbart förändringsarbete och arbetsglädje för företag och organisationer
Joy for Life utbildning

Vad håller oss tillbaka? Det första steget av kursen fokuserar på vårt förflutna. På vilket sätt styrs vi av tidigare relationer, präglingar och upplevelser och vad kan vi göra för att frigöra oss från dessa och uppleva mer glädje i nuet? Vi människor lagrar tidigare händelser som kan stanna kvar i kroppen och psyket och störa vår uppfattning och tolkning av det som sker i nuet. Om vi frigör dessa blockeringar går vi vidare mot en framtid som inte längre styrs av tidigare negativa upplevelser. För att kunna göra detta behöver vi först utveckla förmågan att observera oss själva för att kunna analysera vad vi behöver göra för att slutligen kunna transfomera oss själva.

Vi kommer jobba med många idéer tillsammans under utbildningen

Syftet med kursen är att tillsammans i grupp synliggöra och medvetandegöra dina tidiga präglingar i livet. Målet är att transformera inprogrammerade, begränsande och negativa känslor till positiva, upplyftande och expanderande känslor. Vi kommer under kursen att tillsammans med hjälp av olika grupprocesser att fokusera på tre saker:

  • Självobservation
  • Självanalys
  • Självtransformation

Registrering av eget beteende

Att ha uppmärksamheten riktad på hur man tänker, känner och handlar, på vilka föreställningar, fantasier, känslor, värderingar och attityder som för stunden tar sig uttryck i ens sätt att uppfatta och reagera.

Självbetraktelse

Analys av egna tankar, känslor och reaktionssätt och av sådana omedvetna drivkrafter eller minnen som på ett medvetet plan gör det egna beteendet svårbegripligt och ibland inadekva

Att veta att vi är, vad vi är och hur i är

I grund och botten definieras transformation som en fullständig förändring. Att förändra sig själv personligen innebär att man är redo för och bekväm med att inta nya beteendemönster, vilka skapar nya resultat i ens liv och vilket i sin tur gör att man känner sig och mår annorlunda.

Vad du kan förvänta dig

För att kunna göra detta behöver vi först utveckla förmågan att observera oss själva för att kunna analysera vad vi behöver göra för att slutligen kunna transformera oss själva.

Jfl blue Arrow

Första mötet

Vi möts och lär känna varandra

Jfl green Arrow

Återkoppling

Fortsätter att jobba från egna håll

Jfl blue Arrow

Andra mötet

återkoppling och utveckling

Jfl green Arrow

Återkoppling

Arbeta tillsammans pådistans

Tredje Mötet

Sista steget i den här resan, men första i den längre

Dina lärare under utbildningen

Tillsammans har vi många års framgångsrika erfarenheter av förändringsarbete med individer och grupper.

Pelle Dekkerhus

Pelle har jobbat med behandling, terapi och kursverksamhet i 25 år.

Mattias Hagman

Yoga- och meditationslärare, beteendevetare och ayurvedisk hälsorådgivare.

Helg 1
Helg 1

3.200:-

    Privat personer: 3.200:- (inkl. moms) Företag: 4.600:- + moms
Helg 2
Helg 2

3.200:-

    Privat personer: 3.200:- (inkl. moms) Företag: 4.600:- + moms
Helg 3
Helg 3

3.200:-

    Privat personer: 3.200:- (inkl. moms) Företag: 4.600:- + moms

Anmälan

Från observation till transformation

Här hittar du oss:

Adress

Joy for Life, Norra Köpmangatan 11 - Gävle

Telefon

Pelle Dekkerhus 073-99 66 722
Mattias Hagman 070 – 76 00 776

pelle@joyforlife.se mattias@joyforlife.se