073-99 66 722 info@joyforlife.se

Från observation till transformation

Steg 1

”Din framtid styrs av ditt förflutna”

Vad håller oss tillbaka? Det första steget av kursen fokuserar på vårt förflutna. På vilket sätt styrs vi av tidigare relationer, präglingar och upplevelser och vad kan vi göra för att frigöra oss från dessa och uppleva mer glädje i nuet? Vi människor lagrar tidigare händelser som kan stanna kvar i kroppen och psyket och störa vår uppfattning och tolkning av det som sker i nuet. Om vi frigör dessa blockeringar går vi vidare mot en framtid som inte längre styrs av tidigare negativa upplevelser. För att kunna göra detta behöver vi först utveckla förmågan att observera oss själva för att kunna analysera vad vi behöver göra för att slutligen kunna transfomera oss själva.

Helg 1  

Pris:
Privat personer: 3.200:- (ink moms)
Företag: 4.600:- + moms

Helg 2  

Pris:
Privat personer: 3.200:- (ink moms)
Företag: 4.600:- + moms

Helg 3 

Pris:
Privat personer: 3.200:- (ink moms)
Företag: 4.600:- + moms

Syfte och mål 

Syftet med kursen är att tillsammans i grupp synliggöra och medvetandegöra dina tidiga präglingar i livet. Målet är att transformera inprogrammerade, begränsande och negativa känslor till positiva, upplyftande och expanderande känslor.

Vi kommer under kursen att tillsammans med hjälp av olika grupprocesser att fokusera på tre saker:

 • Självobservation 
 • Självanalys
 • Självtransformation

Innehåll

 • Hur hjärnan fungerar
 • Social psykologi
 • Personlighetspsykologi
 • Familjekonstellation
 • Mental träning
 • Mindfulness
 • Meditation
 • Djupavslappning
 • Stresshantering
 • SWAN analys

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av:

 • Föreläsningar
 • Videomaterial
 • Digital kurslitteratur
 • Enskilt arbete
 • Grupparbeten
 • Meditation och djupavslappning – tillståndshantering

Plats

Gävle Yogaskola, Första Magasinsgatan 19 A, Alderholmen

Kontakt

Har du frågor och funderingar, kontakta Anna!

Pelle Dekkerhus
pelle@joyforlife.se
070-760 07 76

Mattias Hagman
mattias@joyforlife.se
070-760 07 76

Kursledare:

 

Mattias Hagman

Pelle Dekkerhus

Intresseanmälan: Från observation till transformation

14 + 11 =